Záchranný koráb

 
E-mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk

Mladé psy (1 až 3 roky)

Viking na adopciu Viking

: Pes
: 1.7
: Mix
: kastrovaný

Brian na adopciu Brian

: Pes
: 2.9
: Rottweiler
: kastrovaný

Bimbo na adopciu Bimbo

: Pes
: 3
: mix
: kastrovaný

Záchranný koráb © 2014 | Created by www.disweb.sk