Záchranný koráb

Telefonnummer:   +43 664 868 79 29
E-mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk

Junghunde (1 - 3 Jahre)

Henry na adopciu Henry

Geschlecht: Rüde
Alter: 1.2
Rasse: X
Kastration: kastrovaný

Záchranný koráb © 2014 | Created by www.disweb.sk