Záchranný koráb

Tel.č.:   +421 949 263 199
E-mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk

Stránka sa nenašla (404)

Stránku, ktorú sa snažíte zobraziť, nie je možné nájsť. Stránka mohla byť odstránená, presunutá alebo premenovaná.

Skúste jednu z možností:

Hurican
Hurican na adopciu

Pohlavie: Pes
Vek: 5
Rasa: kríženec
Kastrácia: kastrovaný
Dátum prijatia do útulku: 19.5.2015
Patróni:

Antispam kód

13.6.2015 sa Hurikán adoptoval :)

Záchranný koráb © 2014 | Created by www.disweb.sk