Záchranný koráb

Tel.č.:   +421 949 263 199
E-mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk

Tlačivá na 2% z dane 2020

Tento rok je možnosť pomôcť nám opäť prostredníctvom 2 % z dane, za Vašu pomoc vopred ďakujeme.

Identifikačné údaje (údaje o prijímateľovi):
IČO: 42157064
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Občianske združenie Záchranný koráb
Sídlo / ulica: J. Donovala
Súpisné / orientačné číslo: 337
PSČ: 908 41
Obec: Šaštín-Stráže

TLAČIVÁ NA POSKYTNUTIE 2% Z DANE:

Pre zamestnanca:

Vyhlásenie

Potvrdenie o zaplatení dane

Pre firmu:

Daňové priznanie pre právnické osoby

Potvrdenie o podaní DP PO

Pre SZČO:

Daňové priznanie typ A

Daňové priznanie typ A - potvrdenie

Daňové priznanie typ B 

Daňové priznanie typ B - potvrdenie 

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať 2 % zo zaplatenej dane

 15. 2. 2020 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

 31. 3. 2020 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2 % z dane

 31. 3. 2020 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2 % z dane

 30. 4. 2020 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

 1. Do 15. 2. 2020 požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 3. Údaje o vami vybratom daňovníkovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou (do výšky 2% zo zaplatenej dane), ktorú mu chcete poukázať.
 4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2020 na ľubovolný daňový úrad.
 6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2 % v prospech vami vybraného prijímateľa.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2019

 1. Vypočítajte si 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
 3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2020) na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vami vybraného prijímateľa.
Zdieľať
Záchranný koráb © 2014 | Created by www.disweb.sk