Záchranný koráb

Tel.č.:   +421 949 263 199
E-mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk
Eysha
Eysha na adopciu

Pohlavie: Sučka
Vek: 5.6
Rasa: SAO
Kastrácia: kastrovaný
Dátum prijatia do útulku: 20. 07. 2018
Patróni:

Antispam kód

Vrátila sa z adopcie.

Krásna, pohodová sučka, ktorá sa potulovala po okolitých dedinách. Eysha je utekáč, chce sa len slobodne prebehnúť. Je to však problém, preto človek, ktorý by ju chcel adoptovať, musí mať dobrý plot a v každom prípade aj uzavretý koterec, kam je možné ju pre istotu zavrieť. Nemá problém s ľuďmi ani deťmi, ani so psami či sučkami.

Záchranný koráb © 2014 | Created by www.disweb.sk