Záchranný koráb

Tel.č.:   +421 949 263 199
E-mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk
Bojka
Bojka na adopciu

Pohlavie: Sučka
Vek: 19.1
Rasa: X
Kastrácia: kastrovaný
Dátum prijatia do útulku:
Patróni:

Antispam kód
Záchranný koráb © 2014 | Created by www.disweb.sk