Záchranný koráb

Tel.č.:   +421 949 263 199
E-mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk

Stránka sa nenašla (404)

Stránku, ktorú sa snažíte zobraziť, nie je možné nájsť. Stránka mohla byť odstránená, presunutá alebo premenovaná.

Skúste jednu z možností:

Vido
Vido na adopciu

Pohlavie: Pes
Vek: 0
Rasa:
Kastrácia: kastrovaný
Dátum prijatia do útulku: 28.05.2011
Patróni:

Antispam kód

Vido sa u nás dlho neohrial. Bol u nás iba jedinú noc, a tak sme ho stihli iba začipovať a prvý raz zaočkovať. Potom si poňho prišli jeho nálezcovia :). Veľmi nás teší, že stále sa nájdu ľudia, ktorým osud nájdeného zvieraťa nie je ľahostajný...

Záchranný koráb © 2014 | Created by www.disweb.sk