Záchranný koráb

Tel.č.:   +421 949 263 199
E-mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk

Stránka sa nenašla (404)

Stránku, ktorú sa snažíte zobraziť, nie je možné nájsť. Stránka mohla byť odstránená, presunutá alebo premenovaná.

Skúste jednu z možností:

Zafyra
Zafyra na adopciu

Pohlavie: Mačka
Vek: 5.1
Rasa: Európska mačka
Kastrácia: kastrovaný
Dátum prijatia do útulku: 28.2.2015
Patróni:

Antispam kód

Zafyra bola nájdená popri hlavnej ceste neďaleko Kútov. Je to milé mačiatko, ktoré si hľadá svoju novú rodinu.

Záchranný koráb © 2014 | Created by www.disweb.sk