Záchranný koráb

Tel.č.:   +421 949 263 199
E-mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk

Stránka sa nenašla (404)

Stránku, ktorú sa snažíte zobraziť, nie je možné nájsť. Stránka mohla byť odstránená, presunutá alebo premenovaná.

Skúste jednu z možností:

Pandora
Pandora na adopciu

Pohlavie: Sučka
Vek: 7.9
Rasa: Labradorský retriever
Kastrácia: kastrovaný
Dátum prijatia do útulku: 22.3.2017
Patróni:

Antispam kód

Pandora sa adoptovala 8.4.2017. Držíme jej palce v novom domove.

Záchranný koráb © 2014 | Created by www.disweb.sk