Záchranný koráb

Tel.č.:   +421 949 263 199
E-mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk

Stránka sa nenašla (404)

Stránku, ktorú sa snažíte zobraziť, nie je možné nájsť. Stránka mohla byť odstránená, presunutá alebo premenovaná.

Skúste jednu z možností:

Merlin
Merlin na adopciu

Pohlavie: Pes
Vek: 0
Rasa: kríženec
Kastrácia: kastrovaný
Dátum prijatia do útulku: 1.10.2017
Patróni:

Antispam kód

Merlin sa adoptoval 29.10.2017. Držíme mu palce v novom domove.

Záchranný koráb © 2014 | Created by www.disweb.sk