Záchranný koráb

Tel.č.:   +421 949 263 199
E-mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk

Stránka sa nenašla (404)

Stránku, ktorú sa snažíte zobraziť, nie je možné nájsť. Stránka mohla byť odstránená, presunutá alebo premenovaná.

Skúste jednu z možností:

Rita
Rita na adopciu

Pohlavie: Sučka
Vek: 8.1
Rasa: Doberman
Kastrácia: kastrovaný
Dátum prijatia do útulku: 19.04.2018
Patróni:

Antispam kód

Museli sme ju zobrať, aj keď prakticky už nie je kam :(. Pani má pokročilé štádium rakoviny, býva často v nemocnici, a už sa o ňu nemôže starať. Rita má 6,5 roka, je kastrovana, naviazaná na človeka, nemá ani problem s inými psami (väčšími). Ak ju niekto adoptuje, bude mať skvelého doprovodného psa a milú kamarátku. Na sučku je veľká, ale veľmi priateľská. Hľladáme domov s prístupom dovnútra!

Záchranný koráb © 2014 | Created by www.disweb.sk