Záchranný koráb

Tel.č.:   +421 949 263 199
E-mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk

Camilla na adopciu Camilla

Pohlavie: Sučka
Vek: 0.8
Rasa: Mix
Kastrácia: kastrovaný

Fidorka na adopciu Fidorka

Pohlavie: Sučka
Vek: 2.1
Rasa: Yorkshire terrier mix
Kastrácia: kastrovaný

Evelyn na adopciu Evelyn

Pohlavie: Sučka
Vek: 0.5
Rasa: Mix
Kastrácia: kastrovaný

Havana na adopciu Havana

Pohlavie: Sučka
Vek: 1.5
Rasa: Mix
Kastrácia: kastrovaný

Eysha na adopciu Eysha

Pohlavie: Sučka
Vek: 6.9
Rasa: SAO
Kastrácia: kastrovaný

Záchranný koráb © 2014 | Created by www.disweb.sk