Záchranný koráb

Tel.č.:   +421 949 263 199
E-mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk

Eysha na adopciu Eysha

Pohlavie: Sučka
Vek: 6.6
Rasa: SAO
Kastrácia: kastrovaný

Záchranný koráb © 2014 | Created by www.disweb.sk