Záchranný koráb

Tel.č.:   +421 949 263 199
E-mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk

Mladé psy (1 až 3 roky)

Henry na adopciu Henry

Pohlavie: Pes
Vek: 1.2
Rasa: kríženec BO a NO
Kastrácia: kastrovaný

Záchranný koráb © 2014 | Created by www.disweb.sk