Záchranný koráb

Tel.č.:   +421 949 263 199
E-mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk

Mladé psy (1 až 3 roky)

Viking na adopciu Viking

Pohlavie: Pes
Vek: 1.6
Rasa: Mix
Kastrácia: kastrovaný

Brian na adopciu Brian

Pohlavie: Pes
Vek: 2.7
Rasa: Rottweiler
Kastrácia: kastrovaný

Bimbo na adopciu Bimbo

Pohlavie: Pes
Vek: 2.9
Rasa: mix
Kastrácia: kastrovaný

Záchranný koráb © 2014 | Created by www.disweb.sk