Záchranný koráb

Tel.č.:   +421 949 263 199
E-mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk
Zara
Zara na adopciu

Pohlavie: Sučka
Vek: 6.5
Rasa: Rottweiler
Kastrácia: kastrovaný
Dátum prijatia do útulku: 28.03.2021
Patróni:

Antispam kód

Zara je šesťročná sučka RTW. Žiaľ, veterinu videla naposledy v roku 2017, má okrem hlbokých rán na hlave spôsobených Brianom, s ktorým sa nepohodla a nik jej rany neošetril aj roztrhnutý krížový väz na oboch nohách. Horšia je pravá, kde sú už aj zmeny, takže liečba bude veľmi náročná. 

Zara je sučka, ktorá bude (až bude v poriadku) vhodná ako sám pes v rodine, ktorú naozaj dobre postráži. 

Pravá Zarina noha bola operovaná 06.05.2021. Druhá noha bude operovaná neskôr, až bude sučka úplne v poriadku. Veľmi pekne ďakujeme OZ Psia duša, ktoré nám zaplatilo túto finančne náročnú operáciu.

Záchranný koráb © 2014 | Created by www.disweb.sk