Záchranný koráb

Tel.č.:   +421 949 263 199
E-mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk

Stránka sa nenašla (404)

Stránku, ktorú sa snažíte zobraziť, nie je možné nájsť. Stránka mohla byť odstránená, presunutá alebo premenovaná.

Skúste jednu z možností:

Vilko
Vilko na adopciu

Pohlavie: Pes
Vek: 1.5
Rasa: ratlik
Kastrácia: kastrovaný
Dátum prijatia do útulku:
Patróni:

Antispam kód

Vilka našli ako sa potuluje v dedine. Je to drobný psík - šteniatko, ktoré ako také sa musí naučiť všetkému. Je veselý a živý, nemá

problémy s nikým ani so psami ani s mačkami. Adopcia len dovnútra. 

Záchranný koráb © 2014 | Created by www.disweb.sk