Záchranný koráb

Tel.č.:   +421 949 263 199
E-mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk
Odeon
Odeon na adopciu

Pohlavie: Pes
Vek: 0
Rasa:
Kastrácia: kastrovaný
Dátum prijatia do útulku:
Patróni:

Antispam kód

† 20.08.2011

Odeona našli v Hlohovci v záhradkárskej osade. Bol neuveriteľne zanedbaný a unavený. Museli sme ho dať úplne vystrihať a ošetriť oči a uši a nejaké mierne poranenia kože.

Dnes už je Odeon šťastne adoptovaný a tento milý, ale hluchý starý pán dožije aspoň v kľude a teple milujúceho domova...

Odeon už nie je medzi nami... veľa si toho domova neužil, ale aj tak sme šťastní, že mohol dožiť obklopený láskou a v pohode...

Záchranný koráb © 2014 | Created by www.disweb.sk