Záchranný koráb

Tel.č.:   +421 949 263 199
E-mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk
Duffy
Duffy na adopciu

Pohlavie: Pes
Vek: 0
Rasa:
Kastrácia: kastrovaný
Dátum prijatia do útulku:
Patróni: Stanka Balajová

Antispam kód

† 02.10.2011
Duffy je u nás na prevýchove. Pochádza zo spriateleného útulku. Vraj útočí na ľudí i psov bez príčiny. U nás sa takto síce ešte neprejavil a okrem toho predpokladáme, že nejaká príčina tam je, aj keď možno pre nie všetkých ľudí jasne viditeľná. Duffy pôjde na normálnu adopciu až vtedy, keď si budeme stopercentne istí, že na nikoho nezaútočí, alebo budeme vedieť, čo u neho útoky vyvoláva a potom si ho skúsený človek môže zobrať.

05.03.: Duffy je už v pohode a môže odísť. Nájde sa preňho niekto skúsený, najlepšie rodina bez detí? Duffy je pes jedného pána, bude vás brániť až do smrti, akonáhle vám začne dôverovať

Záchranný koráb © 2014 | Created by www.disweb.sk