Záchranný koráb

Tel.č.:   +421 949 263 199
E-mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk
Orion
Orion na adopciu

Pohlavie: Pes
Vek: 15.5
Rasa: Kríženec jazvečíka
Kastrácia: kastrovaný
Dátum prijatia do útulku: 16.6.2013
Patróni:

Antispam kód

Orion sa našiel u nás v obci. Psík nedokázal našľapnúť na prednú labku a celkovo bol vo veľmi zlom stave. Pri RTG na klinike v Trnave sa zistil zlomený lakťový kĺb a projektil. V Trnave mu labku zoskrutkovali, žiaľ, projektil sa nedá odstrániť, nakoľko hrozí poškodenie šliach a ciev. Je blízko pri chrbtici, ale Orionovi to nerobí žiadny problém a pohybuje sa už úplne bez problémov. Orion by sa hodil do rodiny, ale i k staršiemu osamelému pánovi, ktorému by bol zároveň výborný spoločník. Orion je kríženec jazvečíka a ako taký je aj dosť žravý, takže ak ho niekto adoptuje, treba dávať pozor na líniu. Nakoľko Orion už adoptovaný bol a ušiel, bude zverený iba človeku, s ktorým sám dobrovoľne odíde.

Záchranný koráb © 2014 | Created by www.disweb.sk