Záchranný koráb

Tel.č.:   +421 949 263 199
E-mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk
Ibi
Ibi na adopciu

Pohlavie: Pes
Vek: 0
Rasa:
Kastrácia: kastrovaný
Dátum prijatia do útulku: 26.3.2014
Patróni:

Antispam kód

Ibi sa našiel zanedbaný pri Žiline. Američan v dezolátnom stave, v krunieri, s ktorým nemohol poriadne ani chodiť... Oči nie sú dobre, bude potrebný zákrok, pôjdeme do TT ku Dr. Fagovi. V prvom rade ho bolo treba ostrihať. Musel ísť úplné dohola, inak sa nedalo.

Záchranný koráb © 2014 | Created by www.disweb.sk