Záchranný koráb

Tel.č.:   +421 949 263 199
E-mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk
Izabela (Iza)
Izabela (Iza) na adopciu

Pohlavie: Sučka
Vek: 4.6
Rasa: mix
Kastrácia: kastrovaný
Dátum prijatia do útulku: 20.08.2020
Patróni:

Antispam kód
Záchranný koráb © 2014 | Created by www.disweb.sk